Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών πάντα είχε σαν στόχο ένα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα ήταν πολύτιμο θεσμικό εργαλείο για το Γεωτεχνικό κόσμο και την Πολιτεία καθώς και μοχλός για την ανάδειξη των γεωτεχνικών προτεραιοτήτων.
 Κατά τις παρελθούσες περιόδους  η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών αν και δεν είχε την πλειοψηφία ήταν αυτή που συνέβαλε αποτελεσματικά στην συγκρότηση και λειτουργία της Δ.Ε. του Παραρτήματος Ηπείρου και Νήσων
Ο καιροσκοπισμός όμως αλλά και η πολιτική πόλωση που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της κατάθεσης των υποψηφιοτήτων εν όψει των εκλογών στις 2 Νοεμβρίου 2014, για την ανάδειξη των οργάνων του Επιμελητηρίου, μας υποχρεώνει να παραμείνουμε παρατηρητές ενός παιχνιδιού που τις συνέπειες θα τις επωμιστούμε όλοι μετεκλογικά χωρίς όμως την δική μας ευθύνη.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους συναδέλφους που μας στήριξαν σε δύσκολους καιρούς.
                                                                                            Η Δημοκρατική Συμπαράταξη Γεωτεχνικών

Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ιωάννινα 24-6-2014   Αριθμ. Πρωτ 460
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
ΔΟΜΠΟΛΗ 30 – 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427  FAX: 26510 31 427
E-mail : geoteeip@otenet.gr\

Προς :Α. Μέλη Δ.Ε Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων
1. Γεωργούλα Γεώργιο Δασολόγο
2. Ζευγολά Κων/νο Κτηνίατρο
3. Ζινδριλή Χριστόδουλο Γεωπόνο
4. Κοντοσάκο Δημήτριο Γεωλόγο
5. Μπαλαμπέκο Σπυρίδωνα Δασολόγο
6. Μπούμπα Αλέξανδρο Γεωπόνο
7. Ρούκος Χρήστος Γεωπόνο
8. Τζαρούχη Σοφία Γεωλόγο
9. Τσιρογιάννη Σπυρίδωνα Ιχθυολόγο
10. Τσολιού Ηλιάνα Κτηνίατρο
11. Χήρα Σωτήριο Γεωπόνο

ΚΟΙΝ Β. Αποδέκτες πίνακα διανομής
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Εντολή μετακίνησης – Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Ε.

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84 και 16 του Π.Δ. 334/85, σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα Ιωάννινα, στα γραφεία του Παρ/τος , Δόμπολη 30 - 4ος όροφος.
Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Έγκριση δαπανών.
3. Ενημέρωση Προέδρου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη για ζητήματα γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.
4. Αναβάθμιση γαλακτοκομικής σχολής.
5. Ενέργειες ενημέρωσης για την νόσο των πλατάνων.
6. Ορισμός εκπροσώπων στο Συμβούλιο Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.
7. Οικονομική ενίσχυση ΔΑΣΤΑ – Τ.Ε.Ι. Ηπείρου για τη διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομικών και επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων.
8. Διάφορα.
Ημέρες εκτός έδρας: ορίζεται μία (1) στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ημέρα αναχώρησης και επανόδου (2/7/2014).
Η κίνησή σας μπορεί να γίνει με τα συνηθισμένα συγκοινωνιακά μέσα ή με Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/18-2-99 Α’ τεύχος) και 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 Α’ Τεύχος) και την αριθ. 2/54866/0022/6-8-99 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθώς και την αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Η προκαλούμενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Παρ/τος και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε. 0771 και 0772.

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδωνας Μπαλαμπέκος

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ


ΚΟΡΑΗ 4 - 454 44  ΙΩΑΝΝΙΝΑ


ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427


FAX: 26510 31 427


E-mailgeoteeip@otenet.gr
                          29/5/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παράρτημα Ηπείρου-Νήσων του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα λειτουργεί από την  Τετάρτη 4-6-2014 στη νέα ταχυδρομική διεύθυνση: Δόμπολη 30 – Β΄ κτίριο – 4ος όροφος


Από το Παράρτημα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου - Νήσων

Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ


Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308
Δ/ΝΣΗ E-mail: members@geotee.gr
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία Καρακασίδου
                   Ασπασία Πρίτσα
                          Άρτεμις ΜπαρουκτσήΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
η προθεσμία  για την υποβολή Δήλωσης για την Συνέχιση Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος

Tο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ενημερώνει τα μέλη του ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), στην 3η/2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε να δώσει παράταση στην ημερομηνία υποβολής Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να διευκολύνει όσους συναδέλφους διέθεταν Άδεια Άσκησης Γεωτεχνικού και δεν υπέβαλαν τη σχετική Δήλωση μέχρι την 9η Δεκεμβρίου 2013 (σε υλοποίηση της υπ’ αριθ. 3115/9-9-2013 σχετικής εγκυκλίου του Υπ.Α.Α.Τ.).
Υπενθυμίζεται ότι η Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος γίνεται ΑΤΕΛΩΣ, με μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκπεραίωση της σχετικής Δήλωσης, το μέλος να είναι οικονομικά ενήμερο μέχρι και το προηγούμενο έτος (η συνδρομή υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 15€/έτος).
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης, η προθεσμία για την υποβολή της Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Παρακαλούνται τα μέλη που δεν έχουν υποβάλει ακόμη τη σχετική Δήλωση*, να φροντίσουν για την κατά το δυνατόν υποβολή της, προκειμένου να αποφύγουν τη ταλαιπωρία που δημιουργείται όταν εξαντλούνται οι προθεσμίες και υποβάλλονται την τελευταία στιγμή, μαζικά, οι σχετικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία δυσλειτουργιών και καθυστέρησης τόσο στη λήψη από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε. των fax και των email που αποστέλλουν, όσο και στη σχετική ενημέρωση που λαμβάνουν από τα αρμόδια τμήματα του Επιμελητηρίου για τη πορεία της αίτησής τους.
Επιπλέον ενημερώνουμε τα μέλη μας, που ήδη έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση, ότι λόγω του τεράστιου αριθμού των αιτήσεων που έχει να επεξεργαστεί το Αρχείο Μελών του Επιμελητηρίου, θα λάβουν αρχικά ειδοποίηση (με email) ότι η αίτησή τους έχει πρωτοκολληθεί και σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά τους είναι ελλιπή θα ενημερωθούν είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε με φαξ είτε με επιστολή.
Η αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων απαιτεί περίπου 2 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Με το πέρας της παραπάνω διαδικασίας το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα αναρτήσει μητρώο απασχολουμένων γεωτεχνικών κατά κλάδο, όπως υποχρεωτικά προβλέπεται από το αρ. 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο θα εμφανίζονται εκείνοι οι γεωτεχνικοί, μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που έχουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλματος.

Σημαντική Σημείωση:
H Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος που θα πρέπει να υποβάλλουν τα μέλη μας, είναι αναρτημένη στη κεντρική σελίδα του επιμελητηρίου.

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας*Σε περίπτωση που έχετε αποστείλει τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, ζητούμε συγγνώμη για την ενόχληση και παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

Ημερίδα Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα- Άρτα 18/12/2013

 

Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου σας προσκαλεί στο 4οθεματικό εργαστήριο του έργου «Towards a Common Quality Control and FoodChain Traceability System for the Greek - Italian Primary Sector of Activity – “AGROQUALITY”»,
που υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο του Lecce, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, με θέμα:“Σύγχρονες μέθοδοι καλλιέργειας και προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα”.

Θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 μμ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου στην Άρτα (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου).
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου
Καθηγητής Γεώργιος Μάνος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
  
18:00            Προσέλευση - Εγγραφές

18:15            Χαιρετισμοί
18:30 Εισήγηση από μέλος της ομάδας «Στους δρόμους της ελιάς και της πορτοκαλιάς»
 Σκουλίδα Ελένη, Αγροοικολόγος
18:40           Παρουσίαση του έργου «Agroquality»
                         Καθηγητής Μάνος Γεώργιος , ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
 19:00   «Ολοκληρωμένη και Βιολογική Διαχείριση ελαιώνα»
                         Γάτσιος Αναστάσιος, Γεωπόνος, Πρόεδρος Συλλόγου Γεωπόνων Πρέβεζας
 19:15 «Διαχείριση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σε       Επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Ελαιοκομικών Προϊόντων»
 Δρ. Ευάγγελος Λ. ΨωμάςPhD, Λέκτορας Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Παν. Πατρών
 19:30           «Η καλλιέργεια της ελιάς στη περιοχή του Salento στην   Ιταλία»
                           Εκπρόσωπος από το Δήμο του Lecce/Italy
 19:45   Διάλειμμα - Καφές
 20:00 «Στρατηγικές εμπορίας και προώθησης του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς»
                        Κωνσταντίνος Μπαλάφας, MScSenior Brand Manager FMCG FrieslandCampinaVivartiaChipita/ Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής OliveVision
 20:15   «Οι προοπτικές της ελαιοκομίας στη Δυτική Ελλάδα»
                       Μαγκλάρας Παναγιώτης, Γεωπόνος MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμ. Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Παν. Ιωαννίνων
20:30   Συζήτηση – Συμπεράσματα
 20:45   Λήξη

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
ΚΟΡΑΗ 4 - 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427 
FAX: 26510 31 427 
E-mail : geoteeip@otenet.gr


   Προς :

Δήμο Ιωαννίνων
Γραφείο Δήμαρχου
Κοιν.                     

Πρυτανεία Πανεπιστημίου ΙωαννίνωνΘΕΜΑ: Πρόταση πρυτανείας για λειτουργία αρχιτεκτονικής       σχολής και ίδρυση πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΓΕΩΤ.Ε.Ε  Ηπείρου – Νήσων


Το Περιφερειακό Παράρτημα ΓΕΩΤ.Ε.Ε  Ηπείρου - Νήσων, κατόπιν της ενημέρωσης που είχε από τον Πρύτανη στο Δημαρχείο Ιωαννίνων συνυπογράφει και υποστηρίζει ένθερμα την πρόταση της πρυτανείας για την λειτουργία αρχιτεκτονικής σχολής και την ίδρυση πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Θα αναμένουμε όμως η πρυτανεία να επιδείξει τον ίδιο ζήλο για την διεκδίκηση σχολών και τμημάτων γεωτεχνικού περιεχομένου τα οποία θεωρούμε εξίσου ή και περισσότερο απαραίτητα για την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, παραγωγή και οικονομία αλλά και την ολοκλήρωση του ίδιου του Πανεπιστημίου.
                                                                                
                                          
                                                                                Ο Πρόεδρος Δ.Ε 

                                                                        Μπαλαμπέκος ΣπυρίδωνΚυριακή, 10 Μαρτίου 2013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΝΗΣΩΝ
ΚΟΡΑΗ 4 - 454 44 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΤΗΛ: 26510 21927 – 26510 31427 
FAX: 26510 31 427 

Ιωάννινα  6 - 3 - 2013
Αριθμ. Πρωτ. 140

E-mail : geoteeip@otenet.gr

Προς : Α. Μέλη Δ.Ε Παρ/τος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων


Γεωργούλα Γεώργιο
Δασολόγο
Ζευγολά Κων/νο
Κτηνίατρο
Ζινδριλή Χριστόδουλο
Γεωπόνο
Κοντοσάκο Δημήτριο
Γεωλόγο
Μπαλαμπέκο Σπυρίδωνα
Δασολόγο
Μπούμπα Αλέξανδρο
Γεωπόνο
Ρούκο Χρήστο
Γεωπόνο
Τζαρούχη Σοφία
Γεωλόγο
Τσιρογιάννη Σπυρίδωνα
Ιχθυολόγο
Τσολιού Ηλιάνα
Κτηνίατρο
Χήρα Σωτήριο
Γεωπόνο
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: Εντολή Μετακίνησης - Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Ε. 

ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούµε, σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 18 του Ν. 1474/84 και 16 του Π. . 334/85, σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Παραρτήµατος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων, που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.30 στα Ιωάννινα, στα γραφεία του Παρ/τος , Κοραή 4 - 1ος όροφος.

Θέµατα ηµερήσιας διάταξης :
1.        Επικύρωση πρακτικών.
2.        Νέο οργανόγραµµα ΥΠ.Α.Α.Τ.  (εισηγ.  κα Ηλιάνα Τσολιού).

3.        Συζήτηση επί του σχέδιο νόµου «Διοικητικά µέτρα διαδικασίες και κυρώσεις στους τοµείς υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών, της υγείας και προστασίας των ζώων ως και της διαχείρισης υποπροϊόντων και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας του ΥΠ.Α.Α.Τ.» (εισηγ. κα Ηλιάνα Τσολιού).

4.        Εκλογή Γενικού Γραµµατέα  Δ.Ε Παραρτήµατος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου   Νήσων.

5.        Μεταστέγαση Παραρτήµατος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  Ηπείρου   Νήσων.

6.        Ενηµέρωση για ΤΟΠΣΑ.

7.        Ορισµός εκπροσώπου Παραρτήµατος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου Νήσων στο Περιφερειακό Συµβούλιο Έρευνας & Καινοτοµίας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

8.         Ορισµός εκπροσώπου Παραρτήµατος ΓΕΩΤ.Ε.Ε Ηπείρου Νήσων στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του έργου : « Ολοκληρωµένη Εφαρµογή Ενηµέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου».

9.        Συνδιοργάνωση ηµερίδας µε θέµα τις διαδικτυακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ (εισηγ.   κ.
Χρηστός Ρούκος).

10. Έκθεση βοσκοϊκανότητας για τον ορισµό τιµήµατος χρήσης για βοσκότοπους του Ν. 4061/2012 (εισηγ. κ. Χρηστός Ρούκος).

11.      Παράνοµη διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού (εισηγ.  κ.  Χριστόδουλος Ζινδριλής).
12.      Διάφορα.

Ηµέρες εκτός έδρας: ορίζεται µία (1) στην οποία συµπεριλαµβάνεται η ηµέρα αναχώρησης και επανόδου (12/3/2013).

Η  κίνησή σας µπορεί να γίνει µε τα συνηθισµένα συγκοινωνιακά µέσα ή µε Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Ν. 2685/99 (ΦΕΚ 35/18-2-99 Α τεύχος) και 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010 ΑΤεύχος) και την αριθ. 2/54866/0022/6-8-99 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθώς και την αρ. 2/56533/0022/10-10-2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Η  προκαλούµενη δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Παρ/τος και συγκεκριµένα τους Κ.Α.Ε. 0771 και 0772.


 Ο  ΠρόεδροςΣπυρίδωνας Μπαλαµπέκος